Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach
Search:
Strona główna


Biuletyn Informacji Publicznej
Domu Pomocy Społecznej w GorzycachDom Pomocy Społecznej w Gorzycach

44-350 Gorzyce

ul. Bogumińska 22

tel./fax : 45 11 232, 45 11 243, 45 11 225

email :dps@gorzyce.pl

www.dps.gorzyce.pl

Dyrektor

mgr Ryszard Paweł Nawrocki

Sekretariat czynny w godzinach od 700 do 1500