Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Leszek Ignatowicz 16668
Komunikaty i ogłoszenia Leszek Chlebik 16622
Ogłoszenia o przetargach Justyna Wuwer 13088
Zamówienia publiczne Leszek Ignatowicz 12592
Informacja o wolnych stanowiskach Regina Świercz 11914
Informacja o wynikach postępowań Justyna Wuwer 11396
Informacje ogólne Leszek Ignatowicz 10204
Procedura ubiegania się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach Leszek Ignatowicz 8538
Zakres działalności Leszek Ignatowicz 7989
Struktura organizacyjna Leszek Ignatowicz 7662
10 lat Działalności Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach Leszek Ignatowicz 6247
Polityka prywatności Administrator 395
Informacja dla słabosłyszących Administrator 344