Zamówienia publiczne


Ogłoszenie o wyniku postępowania

10‑03‑2017 12:32:33


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
  z dnia 08.03.2017 r.

Zamawiający:

    Dom Pomocy Społecznej
    im.Papieża Jana Pawła II
    ul. Bogumińska 22
   44-350 Gorzyce

Tel .32  4511225     
fax  32 4511232 wew. 310

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych wraz z transportem w 2017r.

W oparciu o warunki i kryteria zamieszczone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone oferty oraz ustawę Prawo zamówień publicznych dokonano rozstrzygnięcia w/w zamówienia w poszczególnych częściach:
Część I świeże warzywa i owoce – Art. Rolno Spożywcze Patyna Sławomir, ul.Obroki 130, 40-833 Katowice z ceną 77.144,00 zł.
Część II wyroby piekarskie – Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, ul. Rybnicka 10, 44-350 Gorzyce z ceną 41.055,51zł.
Część III mrożone artykuły spożywcze – Zakład Produkcji Spożywczej „AMBI” ul.Składowa 11, 41-902 Bytom z ceną 8.295,00 zł.
Część IV jaja kurze świeże – Ferma Drobiu Gabriela Skarbek, ul.Ogrodzona 169, 43-426 Dębowiec z ceną 12.204,16
Część V art. Spożywcze, sypkie, koncentraty, przyprawy, desery i słodycze – PPH POLARIS          M. Gruszczyńska .ul.Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz z ceną 74.545,45 zł
Część VI mięso świeże, wędliny – PPHU JOHN Paweł John ul. Źródlana 5, Grotniki, 64-140 Włoszakowice. z ceną 115.410,50
Część VII mleko i produkty mleczarskie, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne –  Hurtowe Centrum Nabiału „MILKO”, ul.Dulęby 5, 40-833 Katowice z ceną 117.228,84 zł.
Część VIII ryby i przetwory – Hurtownia Drobiu i Jaj, Mirosława Wierzbicka, ul. Łęgowa 28, 43-430 Skoczów z ceną 22.259,56. 
Część IX drób – Hurtownia Drobiu i Jaj, Mirosława Wierzbicka, ul.Łęgowa 28, 43-430 Skoczów. z ceną 45.262,00 zł.


                                                                                                                                      ZATWIERDZAM
                                                                                                                                         DYREKTOR
                                                                                                                          DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                                           RYSZARD PAWEŁ NAWROCKI

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

21‑02‑2017 14:55:41

Gorzyce, dn.20.02.2017r

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach im. Papieża Jana Pawła II ul. Bogumińska 22, 44-350 Gorzyce, informuje o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych wraz z transportem w 2017 roku” dla DPS Gorzyce.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, Art.39 Ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na niżej wymienione grupy asortymentowe artykułów żywnościowych:

Część I świeże warzywa i owoce – kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

03221000-6, 03222300-6

Część II wyroby piekarskie - kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):15811000-6

Część III mrożone artykuły spożywcze - kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

15331170-9

Część IV jaja kurze świeże L - kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

03142500-3

Część V artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery - kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15800000-6

Część VI mięso świeże, wędliny - kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15100000-9

Część VII mleko i produkty mleczarskie, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne - kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):15500000-3 , 15400000-2

Część VIII ryby i przetwory- kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15200000-0

Część IX drób - kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15112000-6

Dostawa będzie realizowana cyklicznie transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego. Każdy z produktów powinien być dostarczony w wymaganych opakowaniach.

Termin realizacji – do dnia 31.12.2017r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy, którzy:

- spełniają warunki określone w Art.22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Art.24 ust.1. Ustawy Prawo zamówień publicznych

- złożą pełną ofertę wraz z wszystkimi dokumentami wymienionymi w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert :

cena - 100 %

Termin związania z ofertą – 30 dni.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, ul. Bogumińska 22, 44-350 Gorzyce, w sekretariacie oraz na stronie internetowej dps.bip.powiatwodzislawski.pl

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 28.02.2017 r. do godz.10.00

Termin otwarcia ofert: dnia 28.02.2017r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego (pomieszczenie A-008).

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Ryszard Mozes tel. (032) 4511-232 wew. 316 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00.

Ogłoszenie jest zamieszczone na stronie internetowej dps.bip.powiatwodzislawski.pl, na tablicach ogłoszeniowych w Domu Pomocy Społecznej im.Papieża Jana Pawła II w Gorzycach oraz na portalu internetowym UZP.

 

                                                                                                                                                                        DYREKTOR

                                                                                                                                                             Domu Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                             im.Papieża Jana Pawła II

                                                                                                                                                              Ryszard Paweł Nawrocki

 

Dokumenty:
Plik doc specyfikacja spozywka 2017.doc
21‑02‑2017 15:06:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
184KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Część I Formularz ofertowy- owoce i warzywa 2017r..doc
21‑02‑2017 15:06:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
106KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Część II Formularz ofertowy - pieczywo 2017r..doc
21‑02‑2017 15:06:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Część III Formularz ofertowy-mrożonki.doc
21‑02‑2017 15:06:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Część IV Formularz ofertowy- jaja 2017r..doc
21‑02‑2017 15:06:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Część V Formularz ofertowy- sypkie 2017r..doc
21‑02‑2017 15:06:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
147KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Część VI Formularz ofertowy- mięso i wędliny2017r..doc
21‑02‑2017 15:06:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Część VII Formularz ofertowy-nabiał i tłuszcze 2017r..doc
21‑02‑2017 15:06:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
88KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Część VIII Formularz ofertowy-ryby 2017r..doc
21‑02‑2017 15:06:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Część IX Formularz ofertowy- drób 2017r..doc
21‑02‑2017 15:06:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017r.
25‑01‑2017 12:53:37

Gorzyce, 25.01.2017r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NA 2017 ROK

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
9KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ogłoszenie o zamówieniu

20‑01‑2016 15:43:08

Gorzyce, dn.20.01.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej im.Papieża Jana Pawła II w Gorzycach zaprasza do udziału w postepowaniu pn.Sukcesywne dostawy wraz z transportem mięsa i wędlin w 2016r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu

20‑01‑2016 15:37:52

Gorzyce, dn.20.01.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej im.Papieża Jana Pawła II w Gorzycach zaprasza do udziału w postepowaniu pn.Sukcesywne dostawy wraz z transportem mięsa i wędlin w 2016r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu

20‑01‑2016 15:29:47

Gorzyce, dn.20.01.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej im.Papieża Jana Pawła II w Gorzycach zaprasza do udziału w postepowaniu pn.Sukcesywne dostawy wraz z transportem nabiału i tłuszczów w 2016r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu

20‑01‑2016 15:19:26

Gorzyce, dn.20.01.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej im.Papieża Jana Pawła II w Gorzycach zaprasza do udziału w postepowaniu pn.Sukcesywne dostawy wraz z transportem nabiału i tłuszczów w 2016r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 45 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 453 99 87
, w dniu:  28‑01‑2011 13:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 453 99 87
, w dniu:  28‑01‑2011 13:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑01‑2018 20:44:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie