Statystyki


Title Author View Count
Strona główna Leszek Ignatowicz 16232
Komunikaty i ogłoszenia Leszek Chlebik 16174
Ogłoszenia o przetargach Justyna Wuwer 12742
Zamówienia publiczne Leszek Ignatowicz 12239
Informacja o wolnych stanowiskach Regina Świercz 11824
Informacja o wynikach postępowań Justyna Wuwer 11326
Informacje ogólne Leszek Ignatowicz 10143
Procedura ubiegania się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach Leszek Ignatowicz 8484
Zakres działalności Leszek Ignatowicz 7962
Struktura organizacyjna Leszek Ignatowicz 7625
10 lat Działalności Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach Leszek Ignatowicz 6238
Polityka prywatności Administrator 391
Informacja dla słabosłyszących Administrator 335