Statystyki


Title Author View Count
Strona główna Leszek Ignatowicz 18090
Komunikaty i ogłoszenia Leszek Chlebik 18063
Ogłoszenia o przetargach Justyna Wuwer 13638
Zamówienia publiczne Leszek Ignatowicz 13299
Informacja o wolnych stanowiskach Regina Świercz 12081
Informacja o wynikach postępowań Justyna Wuwer 11512
Informacje ogólne Leszek Ignatowicz 10304
Procedura ubiegania się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach Leszek Ignatowicz 8603
Zakres działalności Leszek Ignatowicz 8038
Struktura organizacyjna Leszek Ignatowicz 7733
10 lat Działalności Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach Leszek Ignatowicz 6278
Polityka prywatności Administrator 402
Informacja dla słabosłyszących Administrator 353
Zamówienia podprogowe Jolanta Hajok 44