Statystyki


Title Author View Count
Strona główna Leszek Ignatowicz 15739
Komunikaty i ogłoszenia Leszek Chlebik 15620
Ogłoszenia o przetargach Justyna Wuwer 12378
Zamówienia publiczne Leszek Ignatowicz 11875
Informacja o wolnych stanowiskach Regina Świercz 11771
Informacja o wynikach postępowań Justyna Wuwer 11267
Informacje ogólne Leszek Ignatowicz 10097
Procedura ubiegania się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach Leszek Ignatowicz 8439
Zakres działalności Leszek Ignatowicz 7944
Struktura organizacyjna Leszek Ignatowicz 7584
10 lat Działalności Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach Leszek Ignatowicz 6229
Polityka prywatności Administrator 386
Informacja dla słabosłyszących Administrator 331